συσκευασια

MΥΛΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Λογότυπο και επαγγελματική συσκευασία άλευρου χονδρικής, για τη βιομηχανία Μύλοι Παπαδοπούλου. Επιλογή μεγάλης χρωματικής παλέτας για μια σειρά 25 διαφορετικών ειδών άλευρου. Χρώμα σ’ ένα άχρωμο προϊόν.